NY州の司法試験初日を終えた小室圭さん
NY州の司法試験初日を終えた小室圭さんを記者が直撃すると笑みを浮かべて

 

 

 

NY州の司法試験初日を終えた小室圭さん
NY州の司法試験初日を終えた小室圭さんを記者が直撃すると制するような仕草を
NY州の司法試験初日を終えた小室圭さんを記者が直撃
NY州の司法試験初日を終えた小室圭さん